Av alla personer som nämns i svenska läroböcker i historia är endast 13 procent kvinnor. Det ger fel bild av historien.

För att förändra måste vi berätta mer rättvist. Hur vi beskriver historien bestämmer framtiden!

Nu startar vi kampanjen #rättvishistoria. Vi vill uppmärksamma kvinnor som borde ha en självklar plats i Sveriges historia. Vilka glömda och betydelsefulla kvinnor vill du läsa om i framtidens historieböcker? Tipsa oss  – använd hashtagen. Här är listan på de cirka 40 namn som våra följare föreslagit.

Följ arbetet med kampanjen här eller på sociala medier.