2016.02.15

Sofia Gumaelius – ”The First Lady of The Press”

Hon är en av de verkligt stora reklampionjärerna i svensk historia. Sofia Gumaelius (1840-1915) lämnade föräldrahemmet i Örebro först när hon fyllt 36 – men lyckades på bara några år bli en av de absolut mäktigaste personerna inom tidningsvärlden.  Med fäste i Stockholm erövrade hon marknader långt utanför rikets gränser, samtidigt som hon drev kvinnorörelsen ständigt framåt.

När den första mannen anställdes i Sofia Gumaelius annonsbyrå, var det med villkoret att han – en tidningspojke i femtonårsåldern – ständigt skulle bära långbyxor för att dölja hårväxten på sina ben. Fram till dess hade det enbart varit kvinnor som fått chansen att arbeta för Gumaelius, också kallad ”The First Lady of The Press”, som genom hela sin karriär och livstid kom att måna om just kvinnornas roll i arbetslivet. Ett engagemang som ledde till att många också fick in foten på en tidigare helt stängd arena.

Själva skådeplatsen, Gumaelius Annonsbyrå, som byrån kom att heta de första åren – även om den registrerades som ”Nya annonsbyrån, landsortspressens egen annonsförmedlare” – grundades så tidigt som 1877 efter att Sofia Gumaelius lämnat Örebro. Skälet till att hon valde att bryta upp från hemstaden var att hennes hårt kontrollerande far, Otto Joel Gumaelius, dött. En i regionen framstående skolman och rektor. Mer känd i landet i stort var han som grundare av tidningen Nerikes Allehanda, där han också var verksam som redaktör. Sofia Gumaelius framtida yrkessfär, tidningsvärlden, var med andra ord inte det minsta främmande för henne. Och det var med trycksvärtan i blodet som hon tog med sig sina erfarenheter av branschen till Stockholm, där hon kom hon att verka fram tills sin död i januari 1915.

Beslutet att lämna hemstaden måste, hennes bakgrund till trots, ändå beskrivas som oerhört modigt i dåtidens Sverige – och var i direkt kollisionskurs med rådande normer och förväntningar. Men om just detta bekom henne så märktes det inte, redan den första sommaren var affärerna i gång på adressen Myntgatan 1A i Gamla stan. Lokalen fick till en början fungera även som bostad för att skära ner på utgifterna; de pengar som hon hade till att starta driften av byrån var utlånade av hennes bror, tillika riksdagsledamot och chefredaktör, Arvid Gumaelius, men det rörde sig knappast om några fantasisummor. Han såg däremot värdet i att göra en satsning på annonsområdet, en insikt som han alltså förmedlade till sin syster.

Mycket riktigt blomstrade snart affärerna, och vad som brukar kallas Sveriges första reklambyrå slukade målmedvetet den marknad som uppkommit i och med den allt mer ambitiösa distributionen av tryckt media. Allt eftersom åren gick såg Gumaelius också till att expandera till nya affärsområden, men också städer. De vänner som fanns ute i landet sträckte tidigt ut sina händer – till den då allt mer etablerade storstadsbon – i förhoppning om att hon skulle bidra med en firma som kunde leverera tryckfärg, skrivmaskiner, papper och annat tryckeritekniskt material. Resultatet blev Gumaelius & kompani som framgångsrikt och lyhört specialiserade sig på just detta. Samtidigt riktades blicken mot Malmö, Göteborg och Oslo, där kontor upprättades; många gånger skedde detta med hjälp av familjemedlemmar som plötsligt insett sin släktings stora potential.

Även världsmetropolen London fick agera skådeplats för Sofia Gumaelius företag, där man slog rot för att sedan läggas ned vid 1920-talet, omkring fem år efter hennes bortgång. Då var hon erkänd som en skicklig affärskvinna, och efter lämnade hon ett betydande kapital som – om något – bevisade att hon till fullo behärskat den marknad som hon skapat för sig själv.

Samtidigt är det omöjligt att tala om Sofia Gumaelius utan att lyfta fram den kamp hon bedrev för kvinnors rättigheter, vid sidan av sina företagsambitioner. Förutom att hon drev sin annonsbyrå med nästan uteslutande kvinnliga anställda, var hon även med om att starta ”Kvinnoklubben” på slutet av 1880-talet. Gruppens aktiviteter var många, och de nära 300 aktiva medlemmarna träffades ofta för att socialisera i Stockholms kulturliv. Det primära målet var dock att verka för kvinnlig rösträtt, något som kom att bli ett av Gumaelius huvudmål genom livet; resultatet blev också att många av Sveriges mest framstående kvinnor knöts till henne. En av dem var ingen mindre än Selma Lagerlöf.

När så Sofia Gumaelius går bort vid 74 års ålder skriver samma Lagerlöf några rader som väl summerar hennes strålglans: ”Det är som om en storfura i skogen hade brakat omkull, marken darrar och gungar under en.”

Nina Åkestam: Reklamforskare och skribent. Twitter: @NinaAkestam 

Källor:

http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2008/02/08/sveriges-aldsta-reklambyra-avvecklas/
http://xn--fretagsamheten-vpb.se/Entreprenorer/Entreprenorer/Sofia-Gumalius/
http://www.ur.se/Produkter/166232-Entreprenorerna-Sofia-Gumaelius
http://www.handelnshistoria.se/profiler/kopman-och-entreprenorer/sofia-gumalius/
http://www.svd.se/uppvaxt-med-hustyrann-blev-annonsdrottning#sida-1

Historia Kampanj

Joakim Carlson

Bli först att kommentera