2016.02.02

Kvinnorna köade till Karolina

När vi frågade våra följare i sociala medier om förslag på kvinnor som borde få ta större plats i historien fick vi många spännande förslag.

Här är ett nytt avsnitt av #rättvishistoria, om Karolina Widerström, som var Sveriges första legitimerade läkare.

Karolina Widerström föddes i Helsingborg den 10 december 1856. Fadern, Otto Fredrik Widerström, (1813-1896) var fältskär, veterinär och gymnastiklärare. Om modern Olivia Widerström (1834-1909), född Dillén, finns få uppgifter. Karolina beskriver henne som solig, vacker och god och tillägger ”Aldrig talade hon illa om någon, aldrig dömde hon hårt”.

Hösten 1873 kom den 16-åriga Karolina Widerström till Stockholm för att studera vid Gymnastiska Centralinstitutet, där även hennes far fått sin utbildning. Hon blev färdig gymnastikdirektör våren 1875. En norsk studiekamrat uppmuntrade Karolina att studera vidare till läkare – från år 1870 var det möjligt för kvinnor avlägga studentexamen och studera medicin. Både fadern och ledaren för Centralinstitutet var positiva till idén.

Karolina behövde studentexamen för att genomgå läkarutbildningen. Hon började som elev vid Wallinska skolans gymnasium höstterminen 1876. För att finansiera skolgången undervisade hon i ”friskgymnastik” vid skolan. Våren 1879 avlade hon studentexamen med stort A (högsta betyg) i sex ämnen. Hösten samma år antogs hon till läkarutbildningen vid Uppsala universitet. I december 1880 lämnade Karolina Uppsala för att studera vidare vid Karolinska institutet i Stockholm, där hon bodde hos föräldrarna.

1888 tog hon sin medicine licentiatexamen och blev vid 31 års ålder Sveriges första kvinnliga, legitimerade läkare. Året därpå öppnade Karolina en gynekologisk mottagning i Stockholm som blev enormt populär – kvinnor köade ända ut i trapphuset. Mottagningen skulle hon driva i 35 år.

Karolina Widerström var en tidig förkämpe inom sexualundervisning. År 1889 skrev hon en uppsats om De qvinnliga könsorganen, deras funktioner och deras vanligaste sjukdomar där hon publicerade bilder på könsorgan, något som var väldigt vågat på den tiden. Hon förespråkade sexualundervisning i tidig ålder, och ansåg att det var viktigt för ungdomar att få höra om sexualitetens alla positiva aspekter.

Åren 1893-1906 drev hon även en privat klinik i hörnet av Upplandsgatan och Tegnérgatan, där hon opererade, och verkade dessutom som skolläkare, vid Wallinska och Brummerska skolorna 1889-1920.

Vid slutet av år 1924 lade hon ner sin officiella verksamhet även om hon i fortsättningen också tog emot patienter i sin privatbostad och på sitt landställe.

När Karolinas pappa dog 1896 fortsatte hon att bo tillsamman med mamman på Gamla Brogatan i ytterligare 13 år. Efter moderns död 1909 delade hon bostad med Maria Aspman, överlärare för Stockholms folkskolors kvinnliga undervisning. 1925 flyttade de till en våning på Fleminggatan, som de köpt tillsammans.

Karolina Widerström och Maria Aspman genomförde många projekt tillsammans, som att införa ämnet sexualhygien och hälsolära i folkskolan. De grundade en skola för barnavård och författade också läroböcker. När Maria dog 1944 ärvde hennes syskonbarn henne, men Karolina löste ut Marias andel i våningen.

Karolina Widerström var under sin livstid engagerad i de flesta stora politiska frågor som rörde kvinnors rättigheter och hälsa. Hon var medlem i flera föreningar, som Fredrika Bremerförbundet, Akademiskt Bildade kvinnors förening (senare omdöpt till Kvinnliga Akademikers Förening KAF), Kvinnliga Läkares Förening, Landsföreningen för kvinnlig rösträtt, med flera.

1949, vid 93 års ålder, dog Karolina. Hon har haft ett stort inflytande inom gynekologi, sexualupplysning och jämställdhetsfrågor. Hennes namn lever kvar i till exempel kontorsbyggnaden Widerströmska huset vid Karolinska institutet i Solna, strax norr om Stockholm.

Källor:
http://www.ub.gu.se/sok/handskrift/arkiv/index.xml?id=575&detail=1
http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=568
http://www.ottar.se/artiklar/sexpionj-r-karolina-widerstr-m
http://ki.se/om-ki/karolina-widerstrom-1856-1949

Historia Kampanj

Lasse Hedman

Kommentarer (2)

 • Maria

  2016.02.04

  Och så har hon en gata i Fruängen uppkallad efter sig, Dr Widerströms gata.

 • Anders Johnson

  2018.01.08

  Karolona Widerström var även liberal politiker. Åren 1912-1915 satt hon i Stockholms stadsfullmäktige för de frisinnade och var ledamot av folkskoledirektionen 1909-1922. Hon var med vid grundandet av Frisinnade kvinnor 1914 och valdes in i Frisinnade landsföreningens förtroenderåd 1920. Som skolläkare och skolpolitiker reformerade hon gymnastikundervisningen och skolhälsovården i Stockholm. Till de politiska frågor som Karolina Widerström drev hörde barnbidrag, att fäder skulle åläggas betala underhåll för sina barn, arvsrätt för utomäktenskapliga barn samt lika lön för kvinnor och män.

  Den hårdaste politiska kampen förde hon mot den reglementerade prostitutionen. Den innebar att polisen upprättade register över de prostituerade och tvingade dem till regelbunden läkarbesiktning med behandling av deras könssjukdomar. Striden började 1902 och vanns 1918 då den liberale justitieministern Eliel Löfgren i Nils Edéns regering fick igenom en lag som avskaffade all särbehandling av prostituerade kvinnor. Lagen ålade kvinnor och män samma rättsliga ansvar för att förhindra spridning av könssjukdomar. Karolina mötte i denna strid stort motstånd, inte minst från sin egen yrkeskår.